เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลสสบป้าด 
56 หมู่ 1 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทร 0-54019-714 โทรสาร 0-5401-9714
E-mail : sobpad56@hotmail.com
^