เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการ Big Cleaning day

^