เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ภาพกิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

^