เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

^