เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

^