เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาดูงานกระทรวงพลังงาน

1
^