เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

^