เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี2564

^