เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประมวลภาพกิจกรรมการลงพื้นที่

^