เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประมวลภาพกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย

^