เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประมวลภาพกิจกรรมการทำเสวียน

^