เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เข้ารับการตวจประเมิน LPA

^