เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สนับสนุนถุงเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

^