เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เข้าร่วมงานผ้าป่าฯฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส ณ วัดส่วนป่าแม่จาง

^