เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ได้เข้าร่วมงานผ้าป่าฯฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส ณ วัดบ้านสบป้าด

^