เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

ประกาศ อบต. สบป้าด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศ อบต. สบป้าด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

18 ก.พ. 2564 0 7

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายศรีลา ไชยเหล้ หมู่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

^