เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2565 0 25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก สำนักงาน อบต.สบป้าด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก สำนักงาน อบต.สบป้าด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มี.ค. 2565 0 32

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก สำนักงาน อบต.สบป้าด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองการบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองการบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มี.ค. 2565 0 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉราะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉราะเจาะจง

07 มี.ค. 2565 0 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉราะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

07 มี.ค. 2565 0 22

คลิ๊กเพื่อเปิดเอกสาร : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ▼ http://www.sobpad.go.th/datas/file/1648107430.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 7377 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-004 โดยวิธีเฉราะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 7377 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-004 โดยวิธีเฉราะเจาะจง

07 มี.ค. 2565 0 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 7377 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-004 โดยวิธีเฉราะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมบำรุงรักษารถหมายเลขทะเบียน บม 3609 ลำปาง หมาเลขครุภัณฑ์ 001-52-004
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมบำรุงรักษารถหมายเลขทะเบียน บม 3609 ลำปาง หมาเลขครุภัณฑ์ 001-52-004

01 มี.ค. 2565 0 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมบำรุงรักษารถหมายเลขทะเบียน บม 3609 ลำปาง หมาเลขครุภัณฑ์ 001-52-004 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อกระเบื้อง ครอบ สังกะสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อกระเบื้อง ครอบ สังกะสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ก.พ. 2565 0 16

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อกระเบื้อง ครอบ สังกะสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำครายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำครายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ก.พ. 2565 0 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำครายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการระบาดโรคโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการระบาดโรคโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 0 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการระบาดโรคโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ม.ค. 2565 0 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลสบป้าด จำนวน 1 อัตรา ราย นายนพพนธ์ ไชยยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลสบป้าด จำนวน 1 อัตรา ราย นายนพพนธ์ ไชยยา

20 ม.ค. 2565 0 16

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลสบป้าด จำนวน 1 อัตรา ราย นายนพพนธ์ ไชยยา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ม.ค. 2565 0 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง CCTV บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง CCTV บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตัว

12 ม.ค. 2565 0 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง CCTV บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตัว โดยเฉพาะเจาะจง

^