เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

06 พ.ค. 2564 0 9

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านนางจันป้อง พรมทุ่ง ถึงบ้านนางคำ เป็งป้อง บ้านสบป้าด หมู่ที่ 1

ประกาศ อบต. สบป้าด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศ อบต. สบป้าด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

18 ก.พ. 2564 0 31

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายศรีลา ไชยเหล้ หมู่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

^