เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตามโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ

เปิดไฟล์ที่นี้  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1567763144.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^