เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดไฟล์ที่นี้  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1571715333.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^