เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดไฟล์ที่นี้  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1571715806.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^