เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางหลัน มาปันสาย ถึง บ้านนายจีน แก้วหน่อ บ้านสบป้าด หมู่ที่ 1 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

^