เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าบ้านนายศราวุธ สืบต่างใจ ถึง บ้านนายสมบัติ ฝั้นกันทา บ้านสบเมาะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบป้าด

^