เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานช่างโยธาและงานพัสดุกองช่าง นส.วรารัตน์ อินตา ตกลงจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^