เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต.สบป้าด ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลสบป้าด

       ↓ ↓ เปิดไฟล์ คลิ๊ก   ↓ ↓
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1630672184.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^