เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉราะเจาะจง

^