เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามกิจกรรมการฝ฿กอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

^