เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศองค์หารบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลสบป้าด จำนวน 1 คน ราย นายภูมินทร์ อินปัญโญ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^