เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำเป็นสำหรับใช้ในสถานที่ศูนย์พักคอยกักกันโรคในพื้นที่ตำบลสบป้าด ณ อบต.สบป้าด เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

^