เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน

^