เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจำทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังพีชผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

^