เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัตการร่วมช่วยเลือกประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^