เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) อบต.สบป้าด


☼ 
ประจำปี 2561 ☼ 

☼ ประจำปี 2562 ☼ 
^