เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ลงทะเบียนผู้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ลงทะเบียนผู้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

23 พ.ย. 2564 0 30

คลิกตามนี้เลย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พ.ย.64 แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิได้หลายช่องทาง 1.แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายบุคคลอื่น ยื่นต่อนายทะเบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ต.ค. 2564 0 35

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 . (รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป้าด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป้าด

22 ต.ค. 2564 0 62

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้าด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผลพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)
ประกาศผลพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)

30 มิ.ย. 2564 0 82

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

23 มี.ค. 2564 0 101

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

^