เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

23 มี.ค. 2564 0 42

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ประชาชน

02 ธ.ค. 2563 0 89

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

02 ก.ย. 2563 0 99

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยใช้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย ถูกต้อง

^