เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผลพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)
ประกาศผลพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)

30 มิ.ย. 2564 0 55

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

23 มี.ค. 2564 0 75

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ประชาชน

02 ธ.ค. 2563 0 106

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ประชาชน

^