เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

องค์การบริหารส่วนสบป้าดประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนด เงินภาษีทุกบาทมีคุณค่าฯ

^