เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงิน เพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชน กุมภาพันธ์2562

^