เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2562

เปิดดูไฟล์ที่นี้ ↓↓↓↓
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1550129949.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^