เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต. สบป้าด เรื่องการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สบป้าด ประจำปีงบประมาณ 2562

^