เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 45-001 สายสวนป่าแม่จาง-บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 บ้านสวนป่าแม่จาง และบ้านปงต้นปิน ตำบลสบป้าด

^