เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต.สบป้าด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^