เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต.สบป้าด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

^