เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฏหมายที่ดิน

 ↓↓↓ เปิดไฟล์ได้ที่นี้ ↓↓↓
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1587460492.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^