เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562

↓↓↓ เปิดไฟล์ คลิ๊ก  ↓↓↓
»»»http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594357735.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^