เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศอบต.จางเหนือ อ.เเม่เมาะ จ.ลำปาง เผยเเพร่ราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมเเซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอรวก ถึงบ้านนายบุญลอ มะโนปิน จำนวน 1 เเห่ง

^