เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
#บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^