เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

http://www.sobpad.go.th/datas/file/1625040078.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^