เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กดตามนี้เลยจ้าาาาาา
▼▼
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1625469402.pdf
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^