เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายก อบต.สบป้าด

^