เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2560รายงานซื้อ/จ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
เผยแพร่โดย งานพัสดุกองคลัง
เปิดดูรายงาน >>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529293247.pdf
^