เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สามัญสมัยแรก2560

บันทึกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ปีงบประมาณพ.ศ.2560
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เปิดเอกสาร>>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529296380.pdf

 
^