เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คะแนนLPAปีงบ2560


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ปีงบประมาณพ.ศ.2560

เปิดดูเอกสาร>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529314410.pdf
^