เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานจัดซื้อจ้างจ้างปีงบประมาณ2560

รายงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. เดือน ตุลาคม 2559 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529374525.pdf
2. เดือน พฤศจิกายน 2559 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529374558.pdf
3. เดือน ธันวาคม 2559 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529374636.pdf
4. เดือน มกราคม 2560 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529374670.pdf
5. เดือน กุมภาพันธ์ 2560 >>> (!!!อยู่ระหว่างกู้ข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ทเสียหาย!!!)
6. เดือน มีนาคม 2560 >>>(!!!อยู่ระหว่างกู้ข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ทเสียหาย!!!)
7. เดือน เมษายน 2560 >>>(!!!อยู่ระหว่างกู้ข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ทเสียหาย!!!)
8. เดือน พฤษภาคม 2560 >>>(!!!อยู่ระหว่างกู้ข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ทเสียหาย!!!)
9. เดือน มิถุนายน 2560 >>>(!!!อยู่ระหว่างกู้ข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ทเสียหาย!!!)
10. เดือน กรกฏาคม 2560 >>>(!!!อยู่ระหว่างกู้ข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ทเสียหาย!!!)
11. เดือน สิงหาคม 2560 >>>(!!!อยู่ระหว่างกู้ข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ทเสียหาย!!!)
12. เดือน กันยายน 2560>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529374762.pdf
^